Copyright 2021 - Custom text hereJe CLB helpt…


Beste leerling, beste ouders,

Als CLB willen wij u informeren over onze werking en de rechten en plichten die daarmee gepaard gaan. Omdat in onze werking de leerling centraal staat, werd de tekst in de eerste plaats naar de leerling toe geschreven, maar we willen tegelijk ook de ouders aanspreken, zeker die van de minderjarige leerling.

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we maken er geen deel van uit. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een nieuwe organisatiestructuur binnen VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen. VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen bestaat uit twee regioteams: Oudenaarde-Ronse en Zottegem-Brakel. Binnen elk regioteam werken we met een onthaalteam en een trajectteam. Voor elke school is er een vaste CLB-contactpersoon.
Meer informatie omtrent de nieuwe werking, contactgegevens van de CLB-contactpersoon,… vinden jullie terug op onze website: www.vclb-zov.be

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

 

Je KAN naar het CLB...

Je MOET naar het CLB...

• als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt
• als je moeite hebt met leren
• voor studie- en beroepskeuzehulp
• als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam...
• met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid
• voor inentingen.

• op medisch onderzoek
• als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht)
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
• om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
• bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 

Het medisch onderzoek

Overzicht medische consulten

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen of je kan dat ook op een later tijdstip doen.
Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan de directeur van je CLB.

1e kleuterklas of 3/4 jaar
2e kleuterklas 4/5 jaar
1e lagere school 6/7 jaar
3e lagere school 8/9 jaar
5e lagere school 10/11 jaar
1e secundair 12/13 jaar
3e secundair 14/15 jaar


Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de inentingen ( welk spuitje je wanneer krijgt ).