Copyright 2018 - Custom text here

Bij elke inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement. Hier kan u dit nog eens downloaden en nakijken. Schoolreglement

In het schoolreglement wordt verwezen naar het sanctioneringsbeleid. Dit kan u hier apart raadplegen voor kleuter en voor lager.

De algemene infobrochure onderwijsregelgeving en kan u hier eveneens raadplegen., alsook de infobrochure van onze school

 

Indien u deze documenten niet kan bekijken, dan heeft u Acrobat Reader niet op uw computer. Dit programma kan u hier gratis downloaden en installeren