Copyright 2021 - Custom text here

Bij elke inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement. Hier kan u dit nog eens downloaden en nakijken. Schoolreglement

De algemene infobrochure onderwijsregelgeving en kan u hier eveneens raadplegen.