Copyright 2017 - Custom text here

Bij elke inschrijving ontvangen de ouders een schoolbrochure. Hier kan u deze nog eens downloaden en nakijken.

 Schoolbrochure 2017-2018

In de schoolbrochure wordt verwezen naar het sanctioneringsbeleid. Dit kan u hier apart raadplegen voor kleuter en voor lager.

De infobrochure onderwijsregelgeving kan u hier eveneens raadplegen.

 

Indien u deze documenten niet kan bekijken, dan heeft u Acrobat Reader niet op uw computer. Dit programma kan u hier gratis downloaden en installeren