Copyright 2021 - Custom text here

Een korte blik naar het verleden,
een sterke focus op de toekomst !

In juni 1851 vond de lokale geestelijkheid het nodig om, als reactie op de stichting van de Rijksmiddelbare School, ook een katholiek middelbaar onderwijs te Ronse in het leven te roepen. 
Zo zag het "Institut Saint-Antoine de Padoue" het levenslicht.
Op 14 september 1851 kocht E.H. Deken Liedts het "Tswart Susters Huys" gelegen op de Steenbrugge (huidige gebouwen van de CM) van de heer Van Blaeren voor 33.000 frank.
Op 7 oktober 1851 werd het nieuwe "Institut Saint-Antoine de Padoue" plechtig ingehuldigd. 

Zo begon de geschiedenis van ‘het college’, zoals de school in de volksmond genoemd wordt. Het is in 1881 dat de idee een nieuw college te bouwen in de Charles de Gaullestraat vaste vorm kreeg. De plechtige inhuldiging van de nieuwe (nog niet volledig afgewerkte) gebouwen vond plaats op 10 augustus 1883.

Hierop volgen vele jaren van ongekende bloei en worden verschillende afdelingen gehuisvest in de gebouwen van de Charles de Gaullestraat nr 10.

In de jaren negentig beslist het schoolbestuur VKORR om te gaan reorganiseren; de 4 hoogste jaren van de middelbare afdeling gaan over naar KSO Glorieux in de Glorieuxlaan.
In een volgende fase in het jaar 2000 verdwijnen ook de 2 eerste jaren van het middelbaar onderwijs naar deze locatie.
De infrastructuur staat vanaf dat moment volledig ten dienst van de basisschool maar is véél te groot, heeft té veel onaangepaste, kleine en onbruikbare ruimten, is niet ‘leesbaar’ voor externen en kost handenvol geld naar energie en onderhoud toe.

In 2007 beslissen het schoolbestuur en de directie om het gebouwencomplex ten gronde aan te pakken en zo aan te passen aan de noden van de tijd (en de toekomst). 
De woorden “Nu werken aan de toekomst van anderen later”, uitgesproken door de vroegere Minister van Onderwijs, de Heer Frank Vandenbroucke, zijn de drijfveer van het hele project.
Van dan af wordt gedurende jaren gewerkt aan het uittekenen van het masterplan.  Na grondige afweging dienen keuzes gemaakt te worden; naast renovatie dringt zich ook een stuk afbraak op.

Verbouwingen